2X35 MW KASHAGAN GÜÇ SANTRALİ

2X35 MW KASHAGAN GÜÇ SANTRALİ

projectdetail

Yapım Süresi: 37 Ay (Eylül 2009 - Kasım 2012) Projenin Tanımı 2x35 MW Doğal Gaz Basit Çevrim Enerji Santralı Projesi'nin kapsamı dahilinde mühendislik, satın alma, inşaat ve devreye alma işleri yer almaktadır. Ana Üstlenici: GATE İnşaat Taah. San. ve Tesisat. A.Ş. İşin Kapsamı: Enerji santralı karada yer alan proses tesislerine elektrik enerjisi sağlayacaktır. Tesiste bulunan ana ekipmanlar ve üniteler: 2 adet GE 6B Gaz Türbini, 3 adet ANA Dizel Jeneratörü, Güç Üretim Binası, Ana Dizel Jeneratör Binası, Yükseltici Trafolar (step-up transformers), 35/10/0,7/0,4 kW Şalt Tesisi ve Dağıtılmış Kontrol Sistemi’dir (DCS).

  • Shares:
2X35 MW KASHAGAN GÜÇ SANTRALİ

description

238 MW KASHAGAN KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ

Yapım Süresi: 30 Ay (Mayıs 2005 - Kasım 2007)

Projenin Tanımı: Kashagan Petrol Bölgesi 1 ve 2 no'lu hatların elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 4x42 MW gaz türbinleri ile 2x35 MW buhar türbinlerinden oluşan 238 MW kombine çevrim doğal gaz santralının komple inşaat, çelik, mekanik-elektrik montajı, borulama, enstrümantasyon işlerinin yapımı.
Ana Üstlenici: Bateman Kazakhstan Oil & Gas Company BV.
İşin Kapsamı

İnşaat işleri;
Geri Dolgu: 40.000 m3
Beton: 9.000 m3
Yollar: 12.250 m2

Çelik montaj işleri;
2.900 ton

Ekipman montaj işleri;
Gas Türbinleri: 340 ton
Gas Türbin Jeneratörü: 288 ton
Gas Türbin Gearboxes: 80 ton
Buhar Türbinleri: 194 ton
Buhar Türbin Jeneratörleri: 150 ton
Air Coolers: 170 tons
Köprü Vinçler: 45 ton
Bacalar: 185 ton 
Balance of Plant: 1.000 ton 
Toplam: 2.500 ton 

Boru işleri;
Boru ve Fittingler: 600 ton
Boru Support'ları: 40 ton

Elektrik montaj işleri;
Kablolama : 216.000 m 
Kablo Merdiveni/Tavası: 52.000 m
Güç Trafoları: 23 adet
Açık Şalt Sahası, Trafo Binası, Motor Kumanda Merkezleri

Enstrümantasyon işleri;
1.500 adet enstrüman montajı
Paslanmaz Boru: 2.000 m