Kasgahan Endüstriyel Binalar

Kasgahan Endüstriyel Binalar

projectdetail

Kazakistan Atyrau şehrinin 35 km kuzey doğusundaki Karabatan mevkisinde bulunan petrol iyileştirme tesisinin içindeki proses binalarının yapım işleridir. İşin kapsamında; itfaiye binası, merkez kontrol binası, mekanik atölye, elektrik ve enstrüman atölyesi, 2 adet ambar, laboratuvar binası, ana giriş ve güvenlik binası, giyinme binası ile 2 adet geçici sığınak bulunmaktadır.

  • Shares:
Kasgahan Endüstriyel Binalar

description

Yapım Süresi: 36 Ay

Ana Üstlenici: GATE İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tesisat A.Ş.
İşin Kapsamı

Bina yapım işleri;
Bina : 11 Adet
Kapalı Alan : 17.014 m2
Panel Kaplama : 28.410 m2 

İnşaat;
Beton : 12.300 m3
Yol : 2.100 m2 asfalt 

Çelik montaj işleri;
Montaj : 1.120 ton

Ekipman montaj işleri;
Çeşitli ebatlarda 2,682 adet

Boru işleri;
Üst Yapı Borulaması : 39.132 WDI kaynak
Alt Yapı Borulaması : 12.179 WDI kaynak 

Kablo işleri;
Üstyapı Kablolama : 388.643 m
Altyapı Kablolama : 108.800 m