KASHAGAN ANA İŞLERİ 1, 2 VE 3 NOLU KISIM

KASHAGAN ANA İŞLERİ 1, 2 VE 3 NOLU KISIM

projectdetail

Kazakistan Atyrau şehrinin 35 km kuzey doğusundaki Karabatan mevkiinde bulunan petrol iyileştirme tesisinin 1 ve 2 nolu kısımlarındaki ana boru köprüsü, petrol proses üniteleri ve gaz basınçlandırma ünitesi yapım işleridir. İşin kapsamı; tüm inşaat malzemeleri, boya, izolasyon, support çeliği ve tüm sarf malzeme temini, inşaat, endüstriyel bina yapım, çelik konstrüksiyon imalat ve montaj, boru prefabrikasyonu ve montaji, ekipman montaj, boya ve izolasyon işleridir.

  • Shares:
KASHAGAN ANA İŞLERİ 1, 2 VE 3 NOLU KISIM

description

Yapım Süresi: 39 Ay (Nisan 2005 - Haziran 2008)

Projenin Tanımı
Kazakistan Atyrau şehrinin 35 km kuzey doğusundaki Karabatan mevkiinde bulunan petrol iyileştirme tesisinin 1 ve 2 nolu kısımlarındaki ana boru köprüsü, petrol proses üniteleri ve gaz basınçlandırma ünitesi yapım işleridir. İşin kapsamı; tüm inşaat malzemeleri, boya, izolasyon, support çeliği ve tüm sarf malzeme temini, inşaat, endüstriyel bina yapım, çelik konstrüksiyon imalat ve montaj, boru prefabrikasyonu ve montaji, ekipman montaj, boya ve izolasyon işleridir.

Ana Üstlenici: North Caspian Contractors B.V. (NCC)
İşin Kapsamı

İnşaat işleri;
Kazı: 214.000 m3
Geri Dolgu: 140.000 m3
Beton: 77.340 m3 (Yapısal), 34.721 m3 (Kaplama)
Yol: 17.452 m2 (Asfalt)

Çelik montaj işleri;
Montaj: 13.244 Ton

Bina yapım işleri;
Trafo Binası: 4.560 m2 (8 adet)
Kontrol Binası: 4.185 m2 (3 adet)
Kompresör Binası: 4.985 m2 (3 adet)

Ekipman montaj işleri;
Çeşitli ebatlarda 389 adet 

Boru işleri;
23.986 Ton (357.000 m)
965.235 WDI Kaynak

Boya işleri;
Çelik Konstrüksiyon Boyası: 388.643 m2
Boru Boyası: 225.774 m2

İzolasyon işleri;
Ekipman: 6.531 m2
Boru: 78.561 m2

KASHAGAN ANA İŞLERİ 3 NoluKISIM

Yapım Süresi: 18 Ay (Ağustos 2009 - Temmuz 2011)

Ana Üstlenici: North Caspian Contractors B.V. (NCC)
İşin Kapsamı
İnşaat işleri;
Beton: 2.337 m3 (yapısal), 14.972 m3 (kaplama)
Yol: 8.263 m2 asfalt 

Çelik montaj işleri;
Montaj: 2.916 ton

Ekipman montaj işleri;
Çeşitli ebatlarda: 99 adet

Boru işleri;
Kaynak: 169.290 WDI

Boya işleri;
Çelik Konstrüksiyon Boyası: 72.734 m2
Boru Boyası: 18.411 m2

İzolasyon işleri;
Ekipman: 2,899 m2
Boru: 9.915 m2