POLİTİKAMIZ

VİZYONUMUZ:
GATE’nin vizyonu, müşterileri ve paydaşlarının memnuniyetini sağlamak, şirket karını artırmak, Kazakistan inşaat sektöründeki öncü konumunu devam ettirirken taahhüt pazarında söz sahibi olmak, genel faaliyetleri sırasında çalışanlara, üçüncü şahıslara, mala ve çevreye gelebilecek zararları asgari düzeye indirmektir.

TAAHÜTLERİMİZ:
GATE, güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamayı, faaliyetleri sırasında çevreyi koruyacak şekilde hareket etmeyi, sürekli iyileştirme ile müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sürdürmeyi taahüt eder.

PRENSİPLERİMİZ:
GATE, aşağıdaki prensiplere göre hareket etmeyi taahhüt eder;
• Tüm yönetici ve çalışanlarla Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite’den sorumlu olmak, ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, standart ve müşteri şartnamelerine uymak,
• Acil durumlara hazırlıklı olmak,
• Olayları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını engellemek için gerekli önlemleri almak,
• Kirliliğin önlenmesi, enerjinin ve doğal kaynak tüketiminin en aza indirilmesi yolu ile çevrenin korunmasını sağlamak,
• Geri dönüşüm ve tekrar kullanımı teşvik ederek, atık üretimini azaltmak,
• Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve adalet değerlerini takip etmek,
• İnsan hakları, sosyal çevre ve kültürel değerlere saygılı olmak,
• Müşteri şikayetlerini, tekrar ve tamir oranını en aza indirmek, maliyetleri azaltmak ve müşterilere yansıtmak,
• Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamak, uygulamaları sürekli izlemek ve iyileştirmek.
• Güvensiz çalışmaları durdurmanın herkesin sorumluluğu olduğu bilincini sağlamak, güvensiz çalışmaları durduran ve SEÇ&K ile ilgili zaman ayıran çalışanları desteklemek.